Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές, οι μαθητές κατά τα εισαγωγικά τους μαθήματα στην Αλγοριθμική και τονΠρογραμματισμό Η/Υ συμπεριφέρονται σαν το πληροφορικό σύστημα να διέθετε αυτόνομη ανθρώπινη νόηση.Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί συνέπεια μιας ανθρωπομορφικής αντίληψης για τους Η/Υ, η οποία παρατηρείταιστο συγκεκριμένο πλαίσιο. Στη συγκεκριμένη εργασία, προτείνονται μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίεςπροσεγγίζουν το φαινόμενο της «ευφυΐας» στους υπολογιστές. Σε αυτές τις δραστηριότητες, οι μαθητές παίζουνπότε το ρόλο του υπολογιστή και πότε του προγραμματιστή, εναλλάσσοντας ρόλους, με τέτοιο τρόπο ώστε νααντιληφθούν όψεις του προγραμματισμού με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματατης εφαρμογής της δραστηριότητας «Έξυπνο Χαρτί» σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου Κρήτης και προτείνεταιεπέκταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η προτεινόμενη επέκταση έχει ως επιπλέον στόχο την προσέγγισηεννοιών όπως το πρόβλημα του πλαισίου (frame problem) και την απόκτηση ικανοτήτων ανάπτυξης απλώναλγορίθμων από τους μαθητές, οι οποίοι αλγόριθμοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα του προσδιορισμού και τηςαλλαγής του πλαισίου.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ

   

Καλώς Ορίσατε  

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τη δημιουργικότητα αλλά και την ανάγκη μας για επικοινωνία και συνεργασία.

 Ο σκοπός του είναι...

 Γιώργος Πανσεληνάς

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αν. Κρήτης

   

Εκδηλώσεις  

mathitiko festival 2022

   

Βιβλία  

ef plir

   

Junior Code Academy  

Logo JCA

   

Περιοχή Χρηστών