Αγαπητή κ. Διευθύντρια, Αγαπητέ κ. Διευθυντή, Αγαπητοί συνάδελφοι,

εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Η ένταξη του μαθήματος των ΤΠΕ στα Δημοτικά σχολεία αποτελεί πρόκληση για εκπαιδευτικούς και μαθητές και μια μεγάλη ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό των παιδιών μας. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (ηγεσία, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) και προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των μελών της με όρους αλληλοκατανόησης και αλληλουποστήριξης.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εγκαινιάζεται η συνεργασία μεταξύ του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής Αν. Κρήτης και των Δημοτικών Σχολείων που βρίσκονται σε αυτό το πρόγραμμα, με τη συνάντηση του σχολικού συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των σχολείων αυτών. Η συνάντηση θα έχει ως αντικείμενο το συντονισμό και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και θα λάβει χώρα:

 

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου στο εργαστήριο Πληροφορικής του 32ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, Λύτρα 2 (χάρτης), τηλ. 2810234768 και ώρα 11:30-14:00.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής να έχουν μελετήσει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, ώστε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση σχεδίων εφαρμογής του με τον καλύτερο και πιο δημιουργικό τρόπο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-τριες των σχολείων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να παρευρεθούν στη συνάντηση, τροποποιώντας όπου αυτό είναι αναγκαίο το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

Πανσεληνάς Γιώργος

   

Καλώς Ορίσατε  

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τη δημιουργικότητα αλλά και την ανάγκη μας για επικοινωνία και συνεργασία.

 Ο σκοπός του είναι...

 Γιώργος Πανσεληνάς

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αν. Κρήτης

   

Εκδηλώσεις  

mathitiko festival 2022

   

Βιβλία  

ef plir

   

Junior Code Academy  

Logo JCA

   

Περιοχή Χρηστών